[filename.info logo]
[cn adptif.dll][de adptif.dll][es adptif.dll][fr adptif.dll][gb adptif.dll][it adptif.dll][jp adptif.dll][kr adptif.dll][nl adptif.dll][pt adptif.dll][ru adptif.dll][us adptif.dll]
 

adptif.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ adptif.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:26.112 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:5FDCE992
MD5:FD55 755C 5299 1F85 EAC7 6136 26F2 FD50
SHA1:89D3 C39E 9BA3 D719 866B 8D4A 04D2 CAEA 01FB AAD1

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:IPX Interface via WinSock
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:IPXINTF.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:IPXINTF.DLL
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!