[filename.info logo]
[cn agt040d.dll][de agt040d.dll][es agt040d.dll][fr agt040d.dll][gb agt040d.dll][it agt040d.dll][jp agt040d.dll][kr agt040d.dll][nl agt040d.dll][pt agt040d.dll][ru agt040d.dll][us agt040d.dll]
 

agt040d.dll (2.0.0.3422)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ agt040d.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.0.0.3422
Dateigröße:19.456 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:4EDB48C7
MD5:CF32 FCD2 E204 E86A CB7D 3438 8875 6384
SHA1:DDCB 7AD7 D576 2A14 3E31 96BC BBF8 E949 9075 CB07

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Agent International Dll
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.0.0.3422
Interner Name:agt040d
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1998
Ursprünglicher Dateiname:agt040d.dll
Produktname:Microsoft Agent International Dll
Produktversion:2.0.0.3422Valid HTML 4.01!