[filename.info logo]
[cn agt040e.dll][de agt040e.dll][es agt040e.dll][fr agt040e.dll][gb agt040e.dll][it agt040e.dll][jp agt040e.dll][kr agt040e.dll][nl agt040e.dll][pt agt040e.dll][ru agt040e.dll][us agt040e.dll]
 

agt040e.dll (2.0.0.3422)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ agt040e.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.0.0.3422
Dateigröße:19.968 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:4BF56047
MD5:9CB4 8FC9 36DB 9413 B0BB 48B1 CD7F B0B9
SHA1:883C 212D BFB8 323A CAB5 7B1D FD30 E194 2795 B8A3

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Agent International Dll
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.0.0.3422
Interner Name:agt040E
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1999
Ursprünglicher Dateiname:agt040E.dll
Produktname:Microsoft Agent International Dll
Produktversion:2.0.0.3422Valid HTML 4.01!