[filename.info logo]
[cn agt0411.dll][de agt0411.dll][es agt0411.dll][fr agt0411.dll][gb agt0411.dll][it agt0411.dll][jp agt0411.dll][kr agt0411.dll][nl agt0411.dll][pt agt0411.dll][ru agt0411.dll][us agt0411.dll]
 

agt0411.dll (2.0.0.3422)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ agt0411.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.0.0.3422
Dateigröße:19.456 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F2D4A6E6
MD5:490B BB84 CCC4 2996 EE25 9ED5 6DF0 4ECB
SHA1:0992 90B8 BFB0 34B6 049F 87CC 5F13 2B3B 67E1 F336

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Agent International Dll
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.0.0.3422
Interner Name:agt0411
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp.1998
Ursprünglicher Dateiname:agt0411.dll
Produktname:Microsoft Agent International Dll
Produktversion:2.0.0.3422Valid HTML 4.01!