[filename.info logo]
[cn agt0413.dll][de agt0413.dll][es agt0413.dll][fr agt0413.dll][gb agt0413.dll][it agt0413.dll][jp agt0413.dll][kr agt0413.dll][nl agt0413.dll][pt agt0413.dll][ru agt0413.dll][us agt0413.dll]
 

agt0413.dll (2.0.0.3422)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ agt0413.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2.0.0.3422
Dateigröße:20.992 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:5531321D
MD5:8E6A 82EA 5C13 2EA7 DCDA 62F2 D077 6A43
SHA1:0C05 CF42 9AD8 7409 72E7 8657 B564 6522 CA35 35C6

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Agent International Dll
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.0.0.3422
Interner Name:agt0413
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1999
Ursprünglicher Dateiname:agt0413.dll
Produktname:Microsoft Agent International Dll
Produktversion:2.0.0.3422Valid HTML 4.01!