[filename.info logo]
[cn aspnet_state.exe][de aspnet_state.exe][es aspnet_state.exe][fr aspnet_state.exe][gb aspnet_state.exe][it aspnet_state.exe][jp aspnet_state.exe][kr aspnet_state.exe][nl aspnet_state.exe][pt aspnet_state.exe][ru aspnet_state.exe][us aspnet_state.exe]
 

aspnet_state.exe (1.1.4322.573)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v1.1.4322 \ aspnet_state.exe
Dateidatum:2003-02-20 18:19:38
Version:1.1.4322.573
Dateigröße:32.768 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:5F247438
MD5:A986 FCFD AC58 7E68 478D B515 47B9 0800
SHA1:3F47 FF92 6384 A190 860E F0A7 27CC B2E2 DC4E 4914

Versions-Informationen

Anmerkungen:Microsoft .NET Framework build environement is Retail. SafeSync counter=0
Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:aspnet_state.exe
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:1.1.4322.573
Interner Name:aspnet_state.exe
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corporation 1998-2002. All rights reserved.
Zugelassene eingetragene Warenzeichen:Microsoft and Windows are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the U.S. and/or other countries.
Ursprünglicher Dateiname:aspnet_state.exe
Produktname:Microsoft (R) .NET Framework
Produktversion:1.1.4322.573Valid HTML 4.01!