[filename.info logo]
[cn brpinfo.dll][de brpinfo.dll][es brpinfo.dll][fr brpinfo.dll][gb brpinfo.dll][it brpinfo.dll][jp brpinfo.dll][kr brpinfo.dll][nl brpinfo.dll][pt brpinfo.dll][ru brpinfo.dll][us brpinfo.dll]
 

brpinfo.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ brpinfo.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:21.504 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:636F782D
MD5:BA27 8251 5290 695B 4199 9FD4 7577 BAB5
SHA1:96A1 DB36 B5AE A465 185D E6CE FFBF C031 1D1F D697

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:BRPINFO Module
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:brpinfo.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:brpinfo.DLL
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!