[filename.info logo]
[cn btdev.dll][de btdev.dll][es btdev.dll][fr btdev.dll][gb btdev.dll][it btdev.dll][jp btdev.dll][kr btdev.dll][nl btdev.dll][pt btdev.dll][ru btdev.dll][us btdev.dll]
 

btdev.dll (1.0.5.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ btdev.dll
Dateidatum:2002-03-04 10:39:24
Version:1.0.5.0
Dateigröße:32.768 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:9FF19E48
MD5:08EB 598D 98F2 DF2E 72F5 EF4F 848E 73B5
SHA1:9BA6 E315 8706 DB86 B4A4 A822 0A45 8C9F F86F 399D

Versions-Informationen

Firmenname:WIDCOMM Inc.
Datei-Beschreibung:Bluetooth Device dll
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:1.0.5.0
Interner Name:BTDEV
Copyright:Copyright 2001, WIDCOMM Inc.
Ursprünglicher Dateiname:btdev.dll
Produktname:WIDCOMM Bluetooth Software 1.2.2.4
Produktversion:1.2.2.4Valid HTML 4.01!