[filename.info logo]
[cn btosif_ol.dll][de btosif_ol.dll][es btosif_ol.dll][fr btosif_ol.dll][gb btosif_ol.dll][it btosif_ol.dll][jp btosif_ol.dll][kr btosif_ol.dll][nl btosif_ol.dll][pt btosif_ol.dll][ru btosif_ol.dll][us btosif_ol.dll]
 

btosif_ol.dll (1.0.6.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ btosif_ol.dll
Dateidatum:2002-03-04 10:39:14
Version:1.0.6.0
Dateigröße:122.880 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B587415C
MD5:9051 89DD E2A0 4674 1751 46EC 878C BBBD
SHA1:5BDB 3F7D D1F0 C6AD 8B9A 302B B87D DEC4 78AD 96A6

Versions-Informationen

Firmenname:WIDCOMM Inc.
Datei-Beschreibung:BTOSIF Outlook DLL
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:1.0.6.0
Interner Name:btosif_ol
Copyright:Copyright 2001, WIDCOMM Inc.
Ursprünglicher Dateiname:btosif_ol.dll
Produktname:WIDCOMM Bluetooth Software 1.2.2.4
Produktversion:1.2.2.4Valid HTML 4.01!