[filename.info logo]
[cn clipbrd.exe][de clipbrd.exe][es clipbrd.exe][fr clipbrd.exe][gb clipbrd.exe][it clipbrd.exe][jp clipbrd.exe][kr clipbrd.exe][nl clipbrd.exe][pt clipbrd.exe][ru clipbrd.exe][us clipbrd.exe]
 

clipbrd.exe (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ clipbrd.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:100.352 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:7A309A00
MD5:09CB 5A23 D332 3A2F BE0C C7B4 D6DB 64A3
SHA1:4AA3 9CB7 E9EA 9C55 85DC EC68 2FBB 1F29 568F 5988

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows NT-Ablagemappe
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:CLIPBRD
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:CLIPBRD.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!