[filename.info logo]
[cn cmids3d.dll][de cmids3d.dll][es cmids3d.dll][fr cmids3d.dll][gb cmids3d.dll][it cmids3d.dll][jp cmids3d.dll][kr cmids3d.dll][nl cmids3d.dll][pt cmids3d.dll][ru cmids3d.dll][us cmids3d.dll]
 

cmids3d.dll (1.0.0.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system \ cmids3d.dll
Dateidatum:2002-04-29 17:04:40
Version:1.0.0.0
Dateigröße:917.504 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F0FED1C6
MD5:87FD 2AB6 0510 E33E 03D3 F95B 08AE CD96
SHA1:61F8 A3DB 216A 96A2 B87B 0B93 979D 4899 36A8 D658

Versions-Informationen

Firmenname:C-Media Electronics Inc.
Datei-Beschreibung:Cmids3d
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:1.0.0.0
Interner Name:Cmids3d
Copyright:Copyright c 2002
Ursprünglicher Dateiname:Cmids3d.dll
Produktname:C-Media Cmids3d
Produktversion:1.0.0.0Valid HTML 4.01!