[filename.info logo]
[cn comrereg.exe][de comrereg.exe][es comrereg.exe][fr comrereg.exe][gb comrereg.exe][it comrereg.exe][jp comrereg.exe][kr comrereg.exe][nl comrereg.exe][pt comrereg.exe][ru comrereg.exe][us comrereg.exe]
 

comrereg.exe (2001.12.4414.42)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ comrereg.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2001.12.4414.42
Dateigröße:5.120 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:DB51D8CC
MD5:267F FBE6 0507 76A7 F227 14CA 988F E37A
SHA1:6645 98D3 651B 6DA3 B779 3B19 AADE 68E6 0931 C176

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Flags:SPECIAL-BUILD
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:2001.12.4414.42
Interner Name:MTXREPL.EXE
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1995-1999
Zugelassene eingetragene Warenzeichen:Microsoft(R) is a registered trademark of Microsoft Corporation. Windows(TM) is a trademark of Microsoft Corporation
Produktname:COM Services
Produktversion:3.0.0.4414Valid HTML 4.01!