[filename.info logo]
[cn cscompmgd.dll][de cscompmgd.dll][es cscompmgd.dll][fr cscompmgd.dll][gb cscompmgd.dll][it cscompmgd.dll][jp cscompmgd.dll][kr cscompmgd.dll][nl cscompmgd.dll][pt cscompmgd.dll][ru cscompmgd.dll][us cscompmgd.dll]
 

cscompmgd.dll (7.10.3052.4)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\assembly\GAC\cscompmgd\7.0.5000.0__b03f5f7f11d50a3a \ cscompmgd.dll
Dateidatum:2004-06-01 14:42:08
Version:7.10.3052.4
Dateigröße:12.288 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:EA17B56C
MD5:CF9A 10CC 1C8D E1E6 DD08 BD9B 01A2 3214
SHA1:985B FD26 9DE4 E1E3 92D3 956B 965A 0C96 DE2D 99B1

Versions-Informationen

Anmerkungen:Managed interface for C# compiler
Datei-Beschreibung:Managed C# Compiler
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:7.10.3052.4
Interner Name:cscompmgd.DLL
Ursprünglicher Dateiname:cscompmgd.DLL
Produktversion:7.10.3052.4Valid HTML 4.01!