[filename.info logo]
[cn csrsrv.dll][de csrsrv.dll][es csrsrv.dll][fr csrsrv.dll][gb csrsrv.dll][it csrsrv.dll][jp csrsrv.dll][kr csrsrv.dll][nl csrsrv.dll][pt csrsrv.dll][ru csrsrv.dll][us csrsrv.dll]
 

csrsrv.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ csrsrv.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:29.184 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A5B6A24C
MD5:92B1 F3D0 DE69 B378 4FD8 300B 7201 E250
SHA1:45F2 05DD EFA8 7DC7 D03D 20E5 04B8 8A50 1169 6F47

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Client Server Runtime Process
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:CSRSrv.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:CSRSrv.DLL
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!