[filename.info logo]
[cn d3d9.dll][de d3d9.dll][es d3d9.dll][fr d3d9.dll][gb d3d9.dll][it d3d9.dll][jp d3d9.dll][kr d3d9.dll][nl d3d9.dll][pt d3d9.dll][ru d3d9.dll][us d3d9.dll]
 

d3d9.dll (5.3.1.902)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ d3d9.dll
Dateidatum:2003-05-30 09:00:02
Version:5.3.1.902
Dateigröße:1.634.304 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F077F934
MD5:7BA8 0564 F369 A96A F84E 3AA2 7E75 E90B
SHA1:2DF7 D2C4 DA06 3AA3 D252 1D81 A948 0C87 135F 1E7E

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Direct3D
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.3.1.902
Interner Name:D3D9.dll
Copyright:c Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:D3D9.dll
Produktname:MicrosoftR WindowsR Operating System
Produktversion:5.3.1.902Valid HTML 4.01!