[filename.info logo]
[cn dfrgntfs.exe][de dfrgntfs.exe][es dfrgntfs.exe][fr dfrgntfs.exe][gb dfrgntfs.exe][it dfrgntfs.exe][jp dfrgntfs.exe][kr dfrgntfs.exe][nl dfrgntfs.exe][pt dfrgntfs.exe][ru dfrgntfs.exe][us dfrgntfs.exe]
 

dfrgntfs.exe (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ dfrgntfs.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:99.328 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:EC909BB3
MD5:74E8 B289 09C5 A03C 949D 8AE1 17A1 5DED
SHA1:FC90 B6D2 A903 65F6 4226 13F2 72DA 837E E64D F47F

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation und Executive Software International, Inc.
Datei-Beschreibung:NTFS-Defragmentierung
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:DFRGNTFS.EXE
Copyright:©2001 Microsoft Corp. und Executive Software Int'l, Inc.
Ursprünglicher Dateiname:DFRGNTFS.EXE
Produktname:Windows-Defragmentierung
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!