[filename.info logo]
[cn dit.exe][de dit.exe][es dit.exe][fr dit.exe][gb dit.exe][it dit.exe][jp dit.exe][kr dit.exe][nl dit.exe][pt dit.exe][ru dit.exe][us dit.exe]
 

dit.exe (2.0.1.402)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS \ dit.exe
Dateidatum:2004-04-02 13:31:06
Version:2.0.1.402
Dateigröße:86.016 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B98325C1
MD5:748B 9439 FDE6 E1C1 61E1 09DC F590 8066
SHA1:8974 9FBB 5E5F 8A88 3C47 2812 6D4F C9E2 77B0 2B13

Versions-Informationen

Firmenname:ICSI Technology Ltd.
Datei-Beschreibung:Customized Icon and Label
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2.0.1.402
Copyright:Copyright(C) ICSI Technology Ltd. 2004
Produktname:Customized Icon and Label
Produktversion:2.0.1.402Valid HTML 4.01!