[filename.info logo]
[cn dmadmin.exe][de dmadmin.exe][es dmadmin.exe][fr dmadmin.exe][gb dmadmin.exe][it dmadmin.exe][jp dmadmin.exe][kr dmadmin.exe][nl dmadmin.exe][pt dmadmin.exe][ru dmadmin.exe][us dmadmin.exe]
 

dmadmin.exe (2600.0.503.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dmadmin.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2600.0.503.0
Dateigröße:205.312 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A51D3462
MD5:CFCA 4BCA 605C 7657 4D16 2DD0 3F1B CF2E
SHA1:F075 41A8 279F 1C94 6798 8C7E 1197 1DE0 2213 B069

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corp., Veritas Software
Datei-Beschreibung:LDM-Dienst (Logical Disk Manager)
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:2600.0.503.0
Interner Name:dmadmin
Ursprünglicher Dateiname:dmadmin.exe
Produktname:Verwaltung logischer Datenträger für Windows NT
Produktversion:1.0.0.0Valid HTML 4.01!