[filename.info logo]
[cn dmband.dll][de dmband.dll][es dmband.dll][fr dmband.dll][gb dmband.dll][it dmband.dll][jp dmband.dll][kr dmband.dll][nl dmband.dll][pt dmband.dll][ru dmband.dll][us dmband.dll]
 

dmband.dll (5.3.0.900)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dmband.dll
Dateidatum:2002-12-11 23:14:32
Version:5.3.0.900
Dateigröße:27.136 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:D295B557
MD5:D9FA 2593 1877 554C 70AF FF8C AEF2 FA01
SHA1:2A4A 97E4 4AB6 54F2 9F33 4828 58B4 CB3D 4CA5 9B94

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft DirectMusic Band
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.3.0.900
Interner Name:Microsoft DirectMusic Band
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dmband.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.3.0.900Valid HTML 4.01!