[filename.info logo]
[cn dmintf.dll][de dmintf.dll][es dmintf.dll][fr dmintf.dll][gb dmintf.dll][it dmintf.dll][jp dmintf.dll][kr dmintf.dll][nl dmintf.dll][pt dmintf.dll][ru dmintf.dll][us dmintf.dll]
 

dmintf.dll (2600.0.503.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dmintf.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:2600.0.503.0
Dateigröße:18.432 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:1593E07B
MD5:242A E8AA 8011 E886 0B30 4226 B4F6 2850
SHA1:DB34 FEB0 90B4 D5E2 220C 6141 6AC6 E907 264C 366C

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corp.
Datei-Beschreibung:Disk Management DCOM Interface Stub
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:2600.0.503.0
Interner Name:dmintf
Copyright:Copyright© 1985-2000 Microsoft Corp. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dmintf.dll
Produktname:Logical Disk Manager for Windows NT
Produktversion:1.0.0.0Valid HTML 4.01!