[filename.info logo]
[cn dnsapi.dll][de dnsapi.dll][es dnsapi.dll][fr dnsapi.dll][gb dnsapi.dll][it dnsapi.dll][jp dnsapi.dll][kr dnsapi.dll][nl dnsapi.dll][pt dnsapi.dll][ru dnsapi.dll][us dnsapi.dll]
 

dnsapi.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dnsapi.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:139.264 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:58F8B501
MD5:EBAC 2410 7D3E 1285 28F7 4A0D 88A7 686B
SHA1:1418 AEC5 7416 DA0B 9356 FA17 E9A2 1432 EC9E E183

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:DNS Client API DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:dnsapi
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dnsapi
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!