[filename.info logo]
[cn doskey.exe][de doskey.exe][es doskey.exe][fr doskey.exe][gb doskey.exe][it doskey.exe][jp doskey.exe][kr doskey.exe][nl doskey.exe][pt doskey.exe][ru doskey.exe][us doskey.exe]
 

doskey.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ doskey.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:10.752 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A3266849
MD5:34F2 2C97 EFCB 0EF5 71BD 964E 82C6 E9D9
SHA1:F168 E984 0AA8 0CCC 0736 5B60 CCE3 0877 2516 B98A

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Keyboard History Utility
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:doskey
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:DOSKEY.EXE
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!