[filename.info logo]
[cn dpcdll.dll][de dpcdll.dll][es dpcdll.dll][fr dpcdll.dll][gb dpcdll.dll][it dpcdll.dll][jp dpcdll.dll][kr dpcdll.dll][nl dpcdll.dll][pt dpcdll.dll][ru dpcdll.dll][us dpcdll.dll]
 

dpcdll.dll (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dpcdll.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:115.200 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:C59DFDE5
MD5:EC16 BCF3 38FF A504 EA29 4116 10B1 0544
SHA1:3FDF 6A86 BBC0 6E1E 6BA2 3317 8DE7 8AEE DF81 B288

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:DPCDLL-Modul
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:dpcdll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:Dpcdll.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!