[filename.info logo]
[cn dplaysvr.exe][de dplaysvr.exe][es dplaysvr.exe][fr dplaysvr.exe][gb dplaysvr.exe][it dplaysvr.exe][jp dplaysvr.exe][kr dplaysvr.exe][nl dplaysvr.exe][pt dplaysvr.exe][ru dplaysvr.exe][us dplaysvr.exe]
 

dplaysvr.exe (5.3.0.900)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dplaysvr.exe
Dateidatum:2002-12-11 23:14:32
Version:5.3.0.900
Dateigröße:28.160 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F15FA93D
MD5:B3CF 3924 D51F F06E C729 3383 CC23 CECA
SHA1:BB40 5EE2 04BA DA9B 7CC0 6CE3 5AA6 A1FF 8AE1 795D

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft DirectPlay Helper
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Version:5.3.0.900
Interner Name:dplaysvr.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dplaysvr.exe
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.3.0.900Valid HTML 4.01!