[filename.info logo]
[cn dsdmoprp.dll][de dsdmoprp.dll][es dsdmoprp.dll][fr dsdmoprp.dll][gb dsdmoprp.dll][it dsdmoprp.dll][jp dsdmoprp.dll][kr dsdmoprp.dll][nl dsdmoprp.dll][pt dsdmoprp.dll][ru dsdmoprp.dll][us dsdmoprp.dll]
 

dsdmoprp.dll (5.3.0.900)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dsdmoprp.dll
Dateidatum:2002-12-11 23:14:32
Version:5.3.0.900
Dateigröße:491.520 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B445EE0E
MD5:16D9 890F 6643 5B05 2E75 A90F E464 66AA
SHA1:96A2 6C52 23F4 97A5 8AF6 A4C0 8977 88A1 CBC1 66FD

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:DirectSound Effects Property Pages
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.3.0.900
Interner Name:DirectSound Effects Property Pages
Copyright:c Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dsdmoprp.dll
Produktname:MicrosoftR WindowsR Operating System
Produktversion:5.3.0.900Valid HTML 4.01!