[filename.info logo]
[cn dssenh.dll][de dssenh.dll][es dssenh.dll][fr dssenh.dll][gb dssenh.dll][it dssenh.dll][jp dssenh.dll][kr dssenh.dll][nl dssenh.dll][pt dssenh.dll][ru dssenh.dll][us dssenh.dll]
 

dssenh.dll (5.1.2600.1029)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dssenh.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1029
Dateigröße:124.928 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:D26264D2
MD5:77D6 4B7D 82C9 FC0D 7E79 0657 019C 835D
SHA1:7505 8911 8E09 6103 A1AE C1A5 2AA2 BCA9 D4B9 A9C5

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Enhanced DSS and Diffie-Hellman Cryptographic Provider
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1029
Interner Name:dssenh.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:dssenh.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1029Valid HTML 4.01!