[filename.info logo]
[cn dwwin.exe][de dwwin.exe][es dwwin.exe][fr dwwin.exe][gb dwwin.exe][it dwwin.exe][jp dwwin.exe][kr dwwin.exe][nl dwwin.exe][pt dwwin.exe][ru dwwin.exe][us dwwin.exe]
 

dwwin.exe (10.0.5403.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ dwwin.exe
Dateidatum:2003-06-09 14:06:08
Version:10.0.5403.0
Dateigröße:180.224 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:675A9272
MD5:B367 6EB0 E118 3D5F 4C57 50CA CB57 968C
SHA1:41AF 1EE7 F991 51CE 4445 E95C 7E54 A506 A758 EDBD

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Application Error Reporting
Datei-Betriebssystem:32-bit Windows
Datei-Typ:Application
Datei-Version:10.0.5403.0
Interner Name:DW
Copyright:Copyright© Microsoft Corporation 1999-2001.  All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:DW.Exe
Produktname:Microsoft Application Error Reporting
Produktversion:10.0.5403.0Valid HTML 4.01!