[filename.info logo]
[cn exch_regtrace.exe][de exch_regtrace.exe][es exch_regtrace.exe][fr exch_regtrace.exe][gb exch_regtrace.exe][it exch_regtrace.exe][jp exch_regtrace.exe][kr exch_regtrace.exe][nl exch_regtrace.exe][pt exch_regtrace.exe][ru exch_regtrace.exe][us exch_regtrace.exe]
 

exch_regtrace.exe (6.0.2600.1)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ exch_regtrace.exe
Dateidatum:2001-08-18 04:55:02
Version:6.0.2600.1
Dateigröße:23.040 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:8D3A6EA1
MD5:8851 6D9C B28F 065D BAAF B3D7 B41E 931E
SHA1:B8EF C05B 0149 CC0A 604B 03C2 CC5C 50C5 568E E9A1

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:REGTRACE MFC Application
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:6.0.2600.1
Interner Name:REGTRACE
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:REGTRACE.EXE
Produktname:Internet Information Services
Produktversion:6.0.2600.1Valid HTML 4.01!