[filename.info logo]
[cn fixmapi.exe][de fixmapi.exe][es fixmapi.exe][fr fixmapi.exe][gb fixmapi.exe][it fixmapi.exe][jp fixmapi.exe][kr fixmapi.exe][nl fixmapi.exe][pt fixmapi.exe][ru fixmapi.exe][us fixmapi.exe]
 

fixmapi.exe (5.5.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ fixmapi.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.5.2600.0
Dateigröße:3.072 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:3C56D5
MD5:A0D4 D79B 6151 B34D 33D1 75FD 4528 542E
SHA1:B017 8ABF E4B2 E57F 2C7D 3E6F C3E4 067F 5231 6388

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:FIXMAPI 1.0 MAPI Repair Tool
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.5.2600.0
Interner Name:FIXMAPI
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:FIXMAPI.EXE
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!