[filename.info logo]
[cn flattemp.exe][de flattemp.exe][es flattemp.exe][fr flattemp.exe][gb flattemp.exe][it flattemp.exe][jp flattemp.exe][kr flattemp.exe][nl flattemp.exe][pt flattemp.exe][ru flattemp.exe][us flattemp.exe]
 

flattemp.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ flattemp.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:14.848 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:AA5E3857
MD5:9794 63E3 0A12 090B D11F A396 9945 6B97
SHA1:6451 489F 2534 74A2 925B C6C2 FD5D D1BE E972 0095

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Flat Temp Directory-Tool
Datei-Flags:DEBUG
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:flattemp
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:flattemp.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!