[filename.info logo]
[cn fontext.dll][de fontext.dll][es fontext.dll][fr fontext.dll][gb fontext.dll][it fontext.dll][jp fontext.dll][kr fontext.dll][nl fontext.dll][pt fontext.dll][ru fontext.dll][us fontext.dll]
 

fontext.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ fontext.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:365.056 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:541923CA
MD5:B2CB 7F8E 2CB2 DE34 489A 1AAB CF96 1E68
SHA1:CEF3 85A6 D80B 839C 2688 32D5 29A3 D432 334A 9829

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows Schriftarten-Ordner
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:FontExt
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:FontExt.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!