[filename.info logo]
[cn fxscom.dll][de fxscom.dll][es fxscom.dll][fr fxscom.dll][gb fxscom.dll][it fxscom.dll][jp fxscom.dll][kr fxscom.dll][nl fxscom.dll][pt fxscom.dll][ru fxscom.dll][us fxscom.dll]
 

fxscom.dll (5.2.1776.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ fxscom.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.2.1776.0
Dateigröße:68.096 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:B288EF5A
MD5:18C2 2044 360E 912E C708 9555 F14D 9C40
SHA1:6E3F E4F1 E226 029A 6EA2 0E26 CE7B C7B9 59B7 FB52

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Fax Server COM Client Interface
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.2.1776.0
Interner Name:FXSCOM.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:FXSCOM.DLL
Produktname:Microsoft® Fax Server
Produktversion:5.2.1776.0Valid HTML 4.01!