[filename.info logo]
[cn fxssvc.exe][de fxssvc.exe][es fxssvc.exe][fr fxssvc.exe][gb fxssvc.exe][it fxssvc.exe][jp fxssvc.exe][kr fxssvc.exe][nl fxssvc.exe][pt fxssvc.exe][ru fxssvc.exe][us fxssvc.exe]
 

fxssvc.exe (5.2.1776.1023)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ fxssvc.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.2.1776.1023
Dateigröße:251.392 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:9B02DF3B
MD5:AFF4 9EDC A212 B5D7 78DD 180F 1699 F935
SHA1:3943 642A 9E2D 838E 0FB9 10F0 8084 0EE4 43B1 92FB

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Faxdienst
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.2.1776.1023
Interner Name:FXSSVC.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:FXSSVC.EXE
Produktname:Microsoft® Fax Server
Produktversion:5.2.1776.1023Valid HTML 4.01!