[filename.info logo]
[cn hdk3ct32.dll][de hdk3ct32.dll][es hdk3ct32.dll][fr hdk3ct32.dll][gb hdk3ct32.dll][it hdk3ct32.dll][jp hdk3ct32.dll][kr hdk3ct32.dll][nl hdk3ct32.dll][pt hdk3ct32.dll][ru hdk3ct32.dll][us hdk3ct32.dll]
 

hdk3ct32.dll (3.1.1997.321)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ hdk3ct32.dll
Dateidatum:2002-04-09 14:54:36
Version:3.1.1997.321
Dateigröße:232.448 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:16660A32
MD5:AAF2 2F7E 8C01 B49A 8947 8C22 DBA8 6E7B
SHA1:23E6 07F2 880A 8CCD EBFF 9231 D9F2 8B58 11A0 513C

Versions-Informationen

Firmenname:Virtual Media Technology Pty Ltd
Datei-Beschreibung:HDK3 Table of Contents Module
Datei-Betriebssystem:16-bit Windows
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:3.1.1997.321
Interner Name:HDK3CTNT
Copyright:Copyright 1997
Zugelassene eingetragene Warenzeichen:HDK3 is a registered trademark of Virtual Media Technology P/L.
Ursprünglicher Dateiname:HDK3CTNT.DLL
Produktname:HDK3
Produktversion:3.1.1997.321Valid HTML 4.01!