[filename.info logo]
[cn helpctr.exe][de helpctr.exe][es helpctr.exe][fr helpctr.exe][gb helpctr.exe][it helpctr.exe][jp helpctr.exe][kr helpctr.exe][nl helpctr.exe][pt helpctr.exe][ru helpctr.exe][us helpctr.exe]
 

helpctr.exe (5.1.2600.1515)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ helpctr.exe
Dateidatum:2004-04-14 17:50:06
Version:5.1.2600.1515
Dateigröße:740.864 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:F0A7DE34
MD5:A524 6B01 8DAA 8635 33CA BB5F 056E 260E
SHA1:2A36 1286 D886 6749 58A0 BB7C 5682 EC93 3FC1 8C07

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Help and Support Center
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1515
Interner Name:HELPCTR.EXE
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:HELPCTR.EXE
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.1515Valid HTML 4.01!