[filename.info logo]
[cn iasacct.dll][de iasacct.dll][es iasacct.dll][fr iasacct.dll][gb iasacct.dll][it iasacct.dll][jp iasacct.dll][kr iasacct.dll][nl iasacct.dll][pt iasacct.dll][ru iasacct.dll][us iasacct.dll]
 

iasacct.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ iasacct.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:23.552 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:6BD50D11
MD5:3D86 8698 E278 421C 3207 FCA0 84BA 1570
SHA1:8D5B E904 ED45 5C10 C07E A79D 8F8B 8C08 289D 0868

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:IAS-Kontoführungsanbieter
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:IASACCT.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:IASACCT.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!