[filename.info logo]
[cn iassdo.dll][de iassdo.dll][es iassdo.dll][fr iassdo.dll][gb iassdo.dll][it iassdo.dll][jp iassdo.dll][kr iassdo.dll][nl iassdo.dll][pt iassdo.dll][ru iassdo.dll][us iassdo.dll]
 

iassdo.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ iassdo.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:252.416 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:FFF56E11
MD5:822C A8E4 783E A62B A2BA B586 84BE E111
SHA1:504C 954F 2537 0D53 00AE 600E 1DE2 8E7D 6052 34AA

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:IAS SDO-Komponente
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:IASSDO.DLL
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:IASSDO.DLL
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!