[filename.info logo]
[cn icwconn2.exe][de icwconn2.exe][es icwconn2.exe][fr icwconn2.exe][gb icwconn2.exe][it icwconn2.exe][jp icwconn2.exe][kr icwconn2.exe][nl icwconn2.exe][pt icwconn2.exe][ru icwconn2.exe][us icwconn2.exe]
 

icwconn2.exe (6.0.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32\dllcache \ icwconn2.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:6.0.2600.0
Dateigröße:77.824 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:48F6900F
MD5:F88B 32B4 CAE7 CD1D 266C 6A7E 4F80 D796
SHA1:0B64 D3ED 291B 1A4F A442 4688 B486 6243 6112 9E82

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Assistent für den Internetzugang
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:6.0.2600.0
Interner Name:ICWCONN2
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:ICWCONN2.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:6.0.2600.0Valid HTML 4.01!