[filename.info logo]
[cn ipv6.exe][de ipv6.exe][es ipv6.exe][fr ipv6.exe][gb ipv6.exe][it ipv6.exe][jp ipv6.exe][kr ipv6.exe][nl ipv6.exe][pt ipv6.exe][ru ipv6.exe][us ipv6.exe]
 

ipv6.exe (5.1.2600.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\LastGood\System32 \ ipv6.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.1106
Dateigröße:62.976 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:60C557B8
MD5:00D3 3297 2684 0100 4250 AF59 6E42 0BA0
SHA1:42D9 8A42 2E03 7D18 08B7 C187 73FF 79B0 747D 47F5

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:IPv6-Konfigurationsprogramm
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.1106
Interner Name:ipv6.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:ipv6.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1106Valid HTML 4.01!