[filename.info logo]
[cn kbdusr.dll][de kbdusr.dll][es kbdusr.dll][fr kbdusr.dll][gb kbdusr.dll][it kbdusr.dll][jp kbdusr.dll][kr kbdusr.dll][nl kbdusr.dll][pt kbdusr.dll][ru kbdusr.dll][us kbdusr.dll]
 

kbdusr.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ kbdusr.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:6.144 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:19516477
MD5:93AD 90B3 BC1F 7FD5 E333 BE61 DC01 0369
SHA1:BDE9 91E4 8233 BEFF 055D 4BBA 0A09 B97E 1D49 82AD

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Dvorak Right-Hand US English Keyboard Layout
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Subtyp:2
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:kbdusr (3.11)
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:kbdusr.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!