[filename.info logo]
[cn lights.exe][de lights.exe][es lights.exe][fr lights.exe][gb lights.exe][it lights.exe][jp lights.exe][kr lights.exe][nl lights.exe][pt lights.exe][ru lights.exe][us lights.exe]
 

lights.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ lights.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:30.208 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:25DF0F30
MD5:2527 951E E4B6 B15E 8B7A 2F56 3BDA B7F1
SHA1:30C1 E2B8 75CB F21C 0819 D9D4 56D9 4A22 17F1 1E0A

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Modemmonitor
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:LIGHTS
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:LIGHTS.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!