[filename.info logo]
[cn logonui.exe][de logonui.exe][es logonui.exe][fr logonui.exe][gb logonui.exe][it logonui.exe][jp logonui.exe][kr logonui.exe][nl logonui.exe][pt logonui.exe][ru logonui.exe][us logonui.exe]
 

logonui.exe (6.0.2800.1106)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ logonui.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:6.0.2800.1106
Dateigröße:504.832 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:883C051A
MD5:2D6C 29AA 462E A20E 7A48 E5FA 818E 93E5
SHA1:96B7 C5B5 360C 5F93 8DEC 2818 3B94 06D4 2D95 61A0

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows-Anmeldebenutzeroberfläche
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:6.0.2800.1106
Interner Name:LOGONUI
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:LOGONUI.EXE
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:6.0.2800.1106

logonui.exe wurde in den folgenden Reports gefunden:

Backdoor.IRC.Zcrew.B

Technische Details
...LIbparse.exe Logonui.exe MSVBCM50.DLL...
......
Quelle: http://securityresponse.symantec.com/avcenter/venc/data/backdoor.irc.zcrew.b.htmlValid HTML 4.01!