[filename.info logo]
[cn lsasrv.dll][de lsasrv.dll][es lsasrv.dll][fr lsasrv.dll][gb lsasrv.dll][it lsasrv.dll][jp lsasrv.dll][kr lsasrv.dll][nl lsasrv.dll][pt lsasrv.dll][ru lsasrv.dll][us lsasrv.dll]
 

lsasrv.dll (5.1.2600.1361)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ lsasrv.dll
Dateidatum:2004-03-30 03:49:10
Version:5.1.2600.1361
Dateigröße:675.328 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:950824A7
MD5:3C12 CB30 1B10 4167 EB80 B20C 2ABE 4098
SHA1:89DA 319B 48DC 79C6 6FC0 B12D 3C57 802E 80C3 6483

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:LSA-Server-DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.1361
Interner Name:lsasrv.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:lsasrv.dll
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.1361Valid HTML 4.01!