[filename.info logo]
[cn mcdsrv32.dll][de mcdsrv32.dll][es mcdsrv32.dll][fr mcdsrv32.dll][gb mcdsrv32.dll][it mcdsrv32.dll][jp mcdsrv32.dll][kr mcdsrv32.dll][nl mcdsrv32.dll][pt mcdsrv32.dll][ru mcdsrv32.dll][us mcdsrv32.dll]
 

mcdsrv32.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ mcdsrv32.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:10.496 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:2A713FAC
MD5:9066 FC4E 2EAD 886E A952 7232 A840 A67A
SHA1:874C 9EE8 9BCC DBC3 2100 F257 E430 D1DA F938 D719

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:MCD Server
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Device Driver
Datei-Subtyp:Installable Driver
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:mcdsrv32.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:mcdsrv.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!