[filename.info logo]
[cn mmcshext.dll][de mmcshext.dll][es mmcshext.dll][fr mmcshext.dll][gb mmcshext.dll][it mmcshext.dll][jp mmcshext.dll][kr mmcshext.dll][nl mmcshext.dll][pt mmcshext.dll][ru mmcshext.dll][us mmcshext.dll]
 

mmcshext.dll (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ mmcshext.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:46.592 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:A8EF7909
MD5:EBCD F037 B8FF 8485 339F 24FA 499A 444F
SHA1:DA3E 6D14 A40C 8054 65F7 0716 464F 4287 C21A 0DDD

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:MMC Shell Extension DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:mmcshext.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:mmcshext.dll
Produktname:Microsoft® Windows® Operating System
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!