[filename.info logo]
[cn mp43dmod.dll][de mp43dmod.dll][es mp43dmod.dll][fr mp43dmod.dll][gb mp43dmod.dll][it mp43dmod.dll][jp mp43dmod.dll][kr mp43dmod.dll][nl mp43dmod.dll][pt mp43dmod.dll][ru mp43dmod.dll][us mp43dmod.dll]
 

mp43dmod.dll (9.0.0.2980)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ mp43dmod.dll
Dateidatum:2002-12-11 18:12:02
Version:9.0.0.2980
Dateigröße:316.040 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:1874774F
MD5:A33D 3DDD A934 485C E47A 79B9 7380 2FEE
SHA1:9677 39B3 59D0 7FC9 6D58 DE70 A3F4 58A0 06E3 E7FC

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Windows Media MPEG-4 Video Decoder
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:9.0.0.2980
Interner Name:mpg4dmod.dll
Copyright:© Microsoft Corporation. All rights reserved.
Ursprünglicher Dateiname:mpg4dmod.dll
Produktname:Microsoft® Windows Media Services
Produktversion:9.0.0.2980Valid HTML 4.01!