[filename.info logo]
[cn mrinfo.exe][de mrinfo.exe][es mrinfo.exe][fr mrinfo.exe][gb mrinfo.exe][it mrinfo.exe][jp mrinfo.exe][kr mrinfo.exe][nl mrinfo.exe][pt mrinfo.exe][ru mrinfo.exe][us mrinfo.exe]
 

mrinfo.exe (5.1.2600.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ mrinfo.exe
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version:5.1.2600.0
Dateigröße:13.824 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:78BADD68
MD5:3717 585D 5F0F 1CD7 F875 7BEB 743B C712
SHA1:D4B3 5439 8C21 55DA BEC0 EA00 7722 8BF8 331A B49F

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Multicastinformationen
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Application
Datei-Version:5.1.2600.0
Interner Name:mrinfo.exe
Copyright:© Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
Ursprünglicher Dateiname:mrinfo.exe
Produktname:Betriebssystem Microsoft® Windows®
Produktversion:5.1.2600.0Valid HTML 4.01!