[filename.info logo]
[cn msjet40.dll][de msjet40.dll][es msjet40.dll][fr msjet40.dll][gb msjet40.dll][it msjet40.dll][jp msjet40.dll][kr msjet40.dll][nl msjet40.dll][pt msjet40.dll][ru msjet40.dll][us msjet40.dll]
 

msjet40.dll ( 4.0.6218.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB837001$ \ msjet40.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 4.0.6218.0
Dateigröße:1.503.262 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:93DA3E91
MD5:7B93 C074 CC9E 7EDD C9B9 1497 F9C9 2DA5
SHA1:E58E 65E0 4CC9 813C 5CA6 144A 873C 23AC A1D5 4416

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Jet Engine Library
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.6218.0
Interner Name:MSJET40.DLL
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1993-1999
Ursprünglicher Dateiname:MSJET40.DLL
Produktname:Microsoft (R) Jet
Produktversion:4.0.6218.0Valid HTML 4.01!