[filename.info logo]
[cn msjetoledb40.dll][de msjetoledb40.dll][es msjetoledb40.dll][fr msjetoledb40.dll][gb msjetoledb40.dll][it msjetoledb40.dll][jp msjetoledb40.dll][kr msjetoledb40.dll][nl msjetoledb40.dll][pt msjetoledb40.dll][ru msjetoledb40.dll][us msjetoledb40.dll]
 

msjetoledb40.dll (4.0.8227.0)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\system32 \ msjetoledb40.dll
Dateidatum:2004-03-01 19:52:15
Version:4.0.8227.0
Dateigröße:358.976 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:40747621
MD5:643B 75CD 0B21 5956 6433 A0B7 3B03 4014
SHA1:4595 DA87 91E6 3E94 7B56 BD03 B2B0 6DCD CE9B 2977

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft OLE DB Provider for Jet
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.8227.0
Interner Name:MSJETOLEDB40
Copyright:Copyright © Microsoft Corp. 1997-1999
Ursprünglicher Dateiname:MSJETOLEDB40.DLL
Privater Bau:Built by JETBLD
Produktname:Microsoft® OLE DB Provider for Jet
Produktversion:4.0.8227.0Valid HTML 4.01!