[filename.info logo]
[cn msjter40.dll][de msjter40.dll][es msjter40.dll][fr msjter40.dll][gb msjter40.dll][it msjter40.dll][jp msjter40.dll][kr msjter40.dll][nl msjter40.dll][pt msjter40.dll][ru msjter40.dll][us msjter40.dll]
 

msjter40.dll ( 4.0.2927.2)

Enthalten in den Programmen

Name:Windows XP Home Edition, Deutsch
Lizenz:kommerziell
Info-Link:http://www.microsoft.com/windowsxp/

Dateidetails

Dateipfad:C:\WINDOWS\$NtUninstallKB837001$ \ msjter40.dll
Dateidatum:2002-08-29 14:00:00
Version: 4.0.2927.2
Dateigröße:53.322 Bytes

Prüfsumme und Datei-Hashwerte

CRC32:648E3708
MD5:D840 DA51 74A7 04F3 9D4A 0BC7 3EE4 8266
SHA1:99A2 6066 3E2B D28F 68F2 E417 4592 4CB4 2588 5944

Versions-Informationen

Firmenname:Microsoft Corporation
Datei-Beschreibung:Microsoft Jet Database Engine Error DLL
Datei-Betriebssystem:Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows 2003
Datei-Typ:Dynamic Link Library (DLL)
Datei-Version:4.0.2927.2
Interner Name:MSJTER40.DLL
Copyright:Copyright (C) Microsoft Corp. 1993-1999
Ursprünglicher Dateiname:MSJTER40.DLL
Produktname:Microsoft (R) Jet
Produktversion:4.0.2927.2Valid HTML 4.01!